Emile Henri -plat à gratin
Emile Henri -tourtière
Emile Henri moule coeur
Emile Henri plat à gigot
Emile Henri-plat de service
PLV Emile Henri